Voor een ambitieus maar haalbaar energiebeleid

Lees het 5-puntenplan

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil vanaf 1 januari 2018 gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd. Hopelijk kon u rekenen op het begrip van uw bouwheer voor de impact op het budget en het ontwerp...

NAV, Bouwunie en Confederatie Bouw zijn het er niet mee eens dat de bouwsector systematisch hinder ondervindt telkens beleid pas te elfder ure in een beslissende plooi wordt gelegd. De digitale bouwaanvraag, het omgevingsloket en de ventilatieverslaggeving waren immers in hetzelfde bedje ziek.

De EPB-regelgeving moet pragmatisch, flexibel en betaalbaar blijven. Onze sector wil ook in de toekomst actief meewerken aan het draagvlak voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar dan moet er voldoende respect en bewegingsvrijheid zijn. Respect voor onze job, die we nog met voldoende vrijheid moeten kunnen uitoefenen. En respect voor de wensen van onze bouwheren, want zonder hen geen bouwprojecten.

 

Wij pleiten voor volgende krachtlijnen voor een ambitieus, maar haalbaar energiebeleid. Tekent u mee?

1.  Zorg voor een tijdige communicatie.
Zo kunnen alle stakeholders zich voorbereiden. Het zal zorgen voor een betere implementatie en een groter draagvlak. Bij recente wijzigingen in de regelgeving is het net omgekeerd gelopen. Late beslissingen, manke platformen of softwareprogramma’s sturen het bouwproces danig in de war. Voorbeelden zijn de invoering van de ventilatieverslaggeving, de omgevingsvergunning,...

2.  Woonkwaliteit is meer dan energie.
Gevels met onooglijke raampjes beantwoorden dan misschien aan het virtuele S-choonheidsideaal, maar verdienen niet altijd plek op de catwalk van geslaagde architectuur. Voor een goed wooncomfort zijn voldoende daglicht, een intelligente ruimte-indeling, functionaliteit en duurzaamheid in de brede betekenis minstens even belangrijk. Het energiebeleid moet daarom ook nog voldoende ruimte laten voor andere invalshoeken.

3.  Laat bouwheren voldoende keuze voor de manier waarop ze duurzaam willen bouwen.
De huidige normen vereisen vooral een investering in de schil. Dat is niet altijd de meest kostenoptimale oplossing en laat bovendien geen keuze meer om te investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energie of een huis in de stad, nabij alle voorzieningen.

4.  Leg de focus op de reductie van CO2-uitstoot.
Architecten en aannemers willen hierin verantwoordelijkheid nemen en hebben dat ook in het verleden reeds gedaan. Maar in de EPB-regelgeving wordt het klimaatbeleid gereduceerd tot een louter energetisch gegeven, geënt op een gebouw. Daarmee gaat men compleet voorbij aan de basis, namelijk het reduceren van de CO2-uitstoot. Gebouwen zijn daarin een belangrijk maar zeker niet het enige element.
Studies wijzen bovendien uit dat de vooropgestelde theoretische energiebesparing dikwijls ver van de werkelijkheid ligt. De bouwsector wordt meegezogen in een soort van game waarin geen pokemons maar E-punten te vangen zijn. Een EPB-beleid mag geen virtuele realiteit worden dat de strijd tegen de klimaatopwarming reduceert tot een wiskundig algoritme.

5.  Degelijke en betaalbare nieuwbouw moet een zaak van ons allemaal blijven.
Nieuwbouw mag geen exclusieve aangelegenheid voor kapitaalkrachtige bouwheren worden. Een goed energiebeleid houdt daarom rekening met het bouwbudget van de modale Vlaming. Het bouwbudget voor nieuwbouw staat al onder druk. De prijs opnieuw opdrijven bespaart niet alleen geen energie, maar dwingt nog meer Vlamingen naar de markt van bestaande woningen. Dergelijke huizen zijn vaak energieverslindend en kunnen niet altijd duurzaam en op een kostenoptimale manier worden gerenoveerd. Nieuwbouw - of sloop en heropbouw voor bestaande woningen - moeten daarom voor iedereen haalbaar blijven.

 

1604

ondertekenden reeds het 5-puntenplan

Ik onderteken het 5-puntenplan
voor een ambitieus maar haalbaar energiebeleid


Uw naam zal enkel voorkomen in de lijst die we willen overhandigen aan de bevoegde voogdijministers of vertegenwoordigers. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden maar zal gebruikt worden om u op de hoogte te houden van dit thema.